Socialpolitik

Bevar social tryghed


Det smerter os socialdemokrater, når den sociale tryghed bliver svækket, når alt for mange falder ud af dagpengesikringen, og nogle står helt uden midler. Det er vi meget utålmodige med at få rettet op på. 

 

Vi socialdemokrater kæmper for at fastholde og genoprette den sociale tryghed, og vi ved, at det ikke – som påstået af de borgerlige – svækker arbejdslysten hos dem, der kan arbejde og kan få arbejde.

 

Vi har i tyve år hørt på den borgerlige klagesang om de 800.000 danskere på ’passiv offentlig forsørgelse’.

 

Mange af os har igen og igen imødegået klagesangen ved at minde om, at der er en større del af både mænd og kvinder faktisk i arbejde eller på uddannelse i Danmark end i stort set alle andre lande.

 

Forskellen er, at vi har skaffet en offentlig, solidarisk forsørgelse til de fleste af dem, der midlertidigt eller varigt er uden for arbejdsmarkedet. Mange andre lande har overladt til de syge, arbejdsløse og handicappede selv eller til deres familie at klare økonomien, når de ikke kan arbejde.

 

Det er godt at professor Jørgen Goul Andersen igen har løftet diskussionen ved at påvise, at det kun er en mindre del af de 800.000, der overhovedet kan trækkes tilbage i arbejdsstyrken: Der skal da også i fremtiden være ret til betalt barsel og sygdom. Der skal være ret til førtidspension, når man er handicappet eller psykisk invalideret, og til efterløn – så begrænset denne sidste ret nu er blevet.

 

Det betyder naturligvis ikke, at vi er tilfredse med, at der er over 200.000, der hver eneste dag i året er strandet på dagpenge, arbejdsmarkedsydelse eller kontanthjælp. Heldigvis er det dog kun en mindre del af dette antal, der er de samme mennesker gennem året og over årene. Mange er der kun kort i huller mellem to jobs.

 

Men for de resterende skal vi blive endnu meget bedre til at oprette fleksjob og udvikle socialøkonomiske virksomheder, så nedsat arbejdsevne ikke skal tvinge folk til fuldtidslediggang. Der skal være reelle tilbud om at bruge den arbejdsevne, man har tilbage.