Mød Mogens


Jeg er født i 1946 og har været aktiv socialdemokrat i over 50 år. Jeg har to døtre og fem børnebørn, og er gift med journalist Mette Holm. Vi bor i Taarbæk.

Sammen med gamle venner har jeg et fritidskollektiv på øen Endelave i Kattegat.

 

I 1960’erne var jeg leder af den socialdemokratiske studenterorganisation Frit Forum.

 

1966-81 ansat i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd – først som studentermedarbejder og blev få år efter afslutningen af økonomistudiet afdelingsleder for Erhvervsrådet..

 

I januar 1981 udnævnte statsminister Anker Jørgensen mig til skatteminister.

 

I december 1981 blev jeg første gang valgt til Folketinget fra Amager-kredsen. Er siden 1990 valgt på Vestegnen – dengang Glostrup-kredsen, nu Taastrup-kredsen, der består af Høje-Taastrup og Albertslund kommuner, som også var en del af den gamle Glostrup-kreds.

 

Mens Socialdemokratiet var i opposition fra 1982-93 var jeg især ordfører om den økonomiske politik og hovedskribent på programmet ’Gang i 90’erne’, der banede vejen til en ny regering under socialdemokratisk ledelse.

 

I statsminister Poul Nyrup Rasmussens regering var jeg finansminister i næsten otte år fra januar 1993- december 2000. I denne periode kom 200.000 flere i arbejde, den offentlige service blev forbedret, og der kom orden på statens finanser.

 

2000-2001 var jeg udenrigsminister og det gav mig mulighed for at genoptage mit stærke engagement i international politik fra de unge år.

 

2002-2005 var jeg formand for Socialdemokratiet, men valgte at trække mig tilbage, da vi ikke genvandt regeringsmagten ved valget i februar 2005. Derefter var jeg i en periode udenrigspolitisk ordfører.

 

Efter valget i september 2011 blev jeg valgt til formand for Folketinget. Det var jeg indtil juni 2015. 

 

Den 15. juni 2015 blev jeg valgt til formand for FN's Generalforsamling i New York 2015-2016. Jeg tiltrådte officielt den 15. september 2015 ved åbningen af Generalforsamlingen.

 

Siden maj 2010 har jeg sammen med Uffe Ellemann haft det ugentlige udenrigspolitiske magasin ’Ellemann og Lykketoft’ på TV2News.