Velfærd

Lighed mellem mennesker


Der skal ikke være større forskel mellem mennesker, sådan som Lars Løkke Rasmussen foreslår.

 

De borgerlige taler altid om, at det bedre skal kunne betale sig at arbejde. De vil igen lette skatten, men kun for dem, der er i arbejde. 


Det, de taler for, er i realiteten et samfund med større lønforskelle og et dårligere socialt sikkerhedsnet.

Dét skræmmer en gammel socialdemokrat, der i 50 år har kæmpet for det modsatte. Jeg mener, at det er en helt afgørende kvalitet ved det danske velfærdssamfund, at der ikke er så stor forskel på folk.

Derfor har vi socialdemokrater sammen med fagbevægelsen søgt at sikre en anstændig minimumsløn og dagpenge på et niveau, hvor de, der blev arbejdsløse eller syge, kan blive i deres bolig, undgå at få tilværelsen væltet omkuld og få tid til igen at vinde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Derfor var det så alvorligt, at Lars Løkkes tidligere i 2011 - på forslag fra Dansk Folkeparti og med bistand fra De Radikale - halverede dagpengeperioden og fordoblede arbejdskravet for at genoptjene dagpengeret. Det har skubbet flere over på den lavere kontanthjælp og efterladt andre helt uden forsørgelse.

Venstre er kommet med kravet om lavere loft over kontanthjælpen og en yderligere udhulning af dagpengenes dækningsgrad: For det er jo udhuling af dækningen ved arbejdsløshed, sygdom og barsel, når man kun vil give skattelettelserne til de beskæftigede. De mange på folke- og førtidspension, efterløn og kontanthjælp skal ikke have noget!

Men der er en anden meget dyster side ved de evindelige borgerlige krav om ekstra skattelettelser: Pengene skal komme et sted fra. Og dybest set kan de store beløb kun findes på to måder: Enten skære hårdt i den service, som især kommuner og regioner leverer til borgerne, og som også giver arbejde til mange mennesker. Eller ved at indføre asocial brugerbetaling på centrale områder, hvor vi hidtil alle har betalt over skatten efter størrelsen af vores indkomst eller forbrug.